Pravilnik

 1. 3. Međunarodno saksofonističko natjecanje Josip Nochta održat će se od 5. do 10. lipnja 2021. godine u Zagrebu u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Natjecanje će se održati u tri kruga:
  1. izlučni krug – dvije kompozicije – trajanje do 20 minuta prema zadanom rasporedu
  2. izlučni krug – tri kompozicije prema proizvoljnom rasporedu – trajanje do 45 minuta
  3. krug – finale – dvije kompozicije prema zadanom rasporedu (jedna uz pratnju Zagrebačke filharmonije)
 3. Natjecanje je otvoreno za slušateljstvo.
 4. Natjecanju mogu pristupiti kandidati rođeni 1. siječnja 1988. i mlađi.
 5. Krajnji rok prijave je 15. veljače 2021. godine. Broj kandidata je ograničen i prednost imaju ranije prijavljeni kandidati.
 6. Prijava za sudjelovanje vrši se preko internetske stranice Natjecanja.
 7. Krivo navođenje bilo kojeg podatka u prijavi bit će razlogom diskvalifikacije kandidata.
 8. Prijava za sudjelovanje smatrat će se važećom samo ako se do 22. veljače 2021. godine izvrši i plaćanje na poveznici https://www.nochta2020.spektar-putovanja.hr/eng-registration.php.
 9. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 130 EUR.
 10. U slučaju odustajanja od natjecanja kotizacija se ne vraća.
 11. Kandidati smiju koristiti samo originalno notno izdanje (ako postoji) za kompozicije koje su odabrali za natjecanje.
 12. Ako organizator to zatraži, kandidat je dužan poslati skenirani notni materijal po vlastitom izboru za drugu etapu natjecanja na competition@nochta-saxcompetition.com.
 13. Promjena programa navedenog u prijavi nije dopuštena osim, po potrebi, za djelo po slobodnom izboru iz 2. izlučnog kruga.
 14. Natjecateljima su na raspolaganju službeni pijanisti natjecanja. Za 1. izlučni krug predviđen je pokus u trajanju od 20 minuta; za drugi izlučni krug predviđen je pokus u trajanju od 60 minuta. Eventualni dodatni pokusi stvar su direktnog dogovora natjecatelja i korepetitora. Kandidat o svome trošku može nastupati s vlastitim pijanistom.
 15. Natjecateljima će biti omogućeno svakodnevno vježbanje u skladu s raspoloživim prostorom i akustička proba u dvorani Natjecanja.
 16. Finalisti će imati jedan pokus s orkestrom.
 17. Organizator zadržava sva prava za audio-video snimanja  i emitiranja tijekom svih etapa natjecanja, bez naknade natjecateljima. Natjecatelj pristaje na objavu osobnih podataka (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, glazbena naobrazba i slično) na službenoj web stranici i Facebook stranici te na programskim knjižicama i drugim promotivnim materijalima Natjecanja.
 18. Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti svakog kandidata čiji program prekoračuje zadano trajanje bez utjecaja na konačni rezultat.
 19. Nastupi se odvijaju abecednim redom, počevši sa slovom G (g). U drugom krugu (ovisno o odabranom programu i rasporedu korepetitora) redoslijed nastupa prema odluci organizatora može biti promijenjen.
 20. Kandidati se moraju osobno javiti u ured natjecanja 4. lipnja 2021. do 19 sati (ukoliko s organizatorom nije unaprijed drugačije dogovoreno).
 21. Natjecatelji sami snose troškove putovanja, smještaja i prehrane.
 22. Ocjenjivački sud će odabrati do 10 kandidata za plasman u drugi izlučni krug i 4 kandidata za plasman u finale.
 23. Svi sudionici natjecanja dobit će Priznanje o sudjelovanju, a nagrađeni natjecatelji Diplomu.
 24. Kandidati nemaju pravo žalbe na odluke ocjenjivačkog suda.
 25. Ispunjavanjem prijavnice kandidat prihvaća pravila natjecanja.
 26. U slučaju bilo kakvih nejasnoća uzrokovanih prijevodom, mjerodavnim se smatra tekst pravilnika na hrvatskom jeziku.