Pravilnik

 1. 4. Međunarodno saksofonističko natjecanje Josip Nochta održat će se od 15. do 20. lipnja 2024. godine u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (izuzetak je prvi izlučni krug, to jest video predselekcija koju kandidati snimaju prije prijave na Natjecanje).
 2. Natjecanje će se održati u četiri kruga:
  1. izlučni krug – video predselekcija *
  2. izlučni krug – dvije kompozicije – trajanje do 20 minuta prema zadanom rasporedu
  3. izlučni krug – tri kompozicije – trajanje do 40 minuta prema proizvoljnom rasporedu
  4. krug – finale – dva koncerta uz pratnju Zagrebačke filharmonije prema zadanom rasporedu
 3. Natjecanju mogu pristupiti Kandidati rođeni 1. siječnja 1992. i mlađi. Pobjednici prethodnih izdanja Nochta natjecanja ne mogu pristupiti Natjecanju.
 4. Prijava za sudjelovanje vrši se preko internetske stranice Natjecanja: https://nochta-saxcompetition.com/prijavnica/. U prijavnici je potrebno dostaviti tražene osobne i programske podatke te video snimku prema propozicijama iz programa.
 5. Prijava će biti otvorena u prosincu 2023. godine, a krajnji rok za prijavu je petak 9. veljače 2024. godine.
 6. Ukupan iznos kotizacije je 180 eura.
 7. Do petka 17. veljače Kandidat je dužan izvršiti plaćanje za proces predselekcije u iznosu od 40 eura. Plaćanje se vrši na poveznici https://www.4nochta2024.spektar-travel.com/eng-registration.php.
 8. Kandidati izabrani za drugi izlučni krug Natjecanja bit će o tome obaviješteni mailom do petka 23. veljače. Kandidati izabrani za drugi izlučni krug dužni su do petka 1. ožujka izvršiti plaćanje ostatka kotizacije u iznosu od 140 eura prema uputama koje će dobiti u mailu. Važna novost: Zbog iznimno velikog broja prijavljenih kandidata, obavještavamo sve kako će obavijest o prolasku u drugi krug dobiti najkasnije do petka 1. ožujka 2024. godine, umjesto do petka 23. veljače kako je najavljeno. Sukladno tome, novi rok za plaćanje kotizacije za kandidate koji su prošli video predselekciju bit će petak 8. ožujka 2024. godine.
 9. Prijava za sudjelovanje smatrat će se važećom tek kada Kandidat uplati cjelokupan iznos kotizacije od 180 eura.
 10. Krivo navođenje bilo kojeg podatka u prijavi bit će razlogom diskvalifikacije Kandidata.
 11. U slučaju odustajanja od Natjecanja kotizacija se ne vraća. U slučaju otkazivanja Natjecanja zbog više sile, Organizator će izvršiti povrat kotizacije umanjene za administrativne troškove (agencijske i bankovne troškove).
 12. Natjecatelji smiju koristiti samo originalno notno izdanje (ako postoji) za kompozicije koje su odabrali za Natjecanje.
 13. Ako Organizator to zatraži, Natjecatelj je dužan poslati skenirani notni materijal skladbe po vlastitom izboru za 3. etapu Natjecanja na info@nochta-saxcompetition.com.
 14. Promjena programa navedenog u prijavi nije dopuštena osim, po potrebi i traženju organizatora, za djelo po slobodnom izboru iz 3. izlučnog kruga.
 15. Natjecateljima su na raspolaganju službeni pijanisti natjecanja. Za 2. izlučni krug predviđen je pokus u trajanju od 20 minuta; za 3. izlučni krug 40 minuta. Eventualni dodatni pokusi stvar su direktnog dogovora natjecatelja i korepetitora. Kandidat o svome trošku može nastupati s vlastitim pijanistom.
 16. Natjecateljima će biti omogućeno svakodnevno vježbanje u skladu s raspoloživim prostorom i akustička proba u dvorani Natjecanja.
 17. Finalisti će imati jedan pokus i generalnu probu s orkestrom.
 18. Natjecanje je otvoreno za slušateljstvo.
 19. Organizator zadržava sva prava za audio-video snimanja tijekom svih etapa natjecanja, bez naknade Natjecateljima. Natjecatelj pristaje na objavu osobnih podataka (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, glazbena naobrazba i slično) na službenoj web stranici, na društvenim mrežama te na programskim knjižicama i drugim promotivnim materijalima Natjecanja.
 20. Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti svakog Natjecatelja čiji program prekoračuje zadano trajanje bez utjecaja na konačni rezultat.
 21. Nastupi se odvijaju abecednim redom, počevši sa slovom M (m). U drugom krugu (ovisno o odabranom programu i rasporedu korepetitora) redoslijed nastupa prema odluci Organizatora može biti promijenjen.
 22. Natjecatelji se moraju osobno javiti u Ured natjecanja do 14. lipnja u 19 sati (ukoliko, radi pokusa sa službenim korepetitorom, s organizatorom nije unaprijed drugačije dogovoreno).
 23. Natjecatelji sami snose troškove putovanja, smještaja i prehrane.
 24. Ocjenjivački sud će odabrati 10 Natjecatelja za plasman u 3. izlučni krug i 4 Natjecatelja za plasman u finale.
 25. Svi sudionici Natjecanja dobit će priznanje o sudjelovanju, a nagrađeni Natjecatelji diplomu.
 26. Natjecatelji nemaju pravo žalbe na odluke ocjenjivačkog suda.
 27. Ispunjavanjem prijavnice Kandidat prihvaća pravila Natjecanja.
 28. U slučaju bilo kakvih nejasnoća uzrokovanih prijevodom, mjerodavnim se smatra tekst pravilnika na hrvatskom jeziku.

 

* Finalisti 8. Međunarodnog saksofonističkog natjecanja Adolphe Sax 2023. i Međunarodnog saksofonističkog natjecanja Andorra 2023. u kategoriji solo saksofona izravno ulaze u drugi izlučni krug, no dužni su popuniti prijavnicu.