Raspored

 1. petak 09:00 - 19:00

  PRIJAVA KANDIDATA

 2. petak 16:00 - 21:00

  POKUSI S KOREPETITORIMA

 3. subota 09:00 - 21:00

  1. KRUG

 4. nedjelja 09:00 - 21:00

  1. KRUG

 5. ponedjeljak 09:00 - 14:00

  1. KRUG

 6. utorak 09:00 - 21:00

  2. KRUG

 7. srijeda 19:00 - 22:00

  POKUSI ZA FINALE

 8. četvrtak 19:00 - 22:00

  FINALE