Raspored

 1. petak 09:00 - 19:00

  PRIJAVA KANDIDATA, POKUSI S KOREPETITORIMA

 2. subota 09:00 - 21:00

  1. KRUG

 3. nedjelja 09:00 - 21:00

  1. KRUG

 4. ponedjeljak 09:00 - 14:00

  1. KRUG

 5. utorak 09:00 - 21:00

  2. KRUG

 6. srijeda 19:00 - 22:00

  POKUSI ZA FINALE

 7. četvrtak 19:00 - 22:00

  FINALE

Detaljniji raspored bit će objavljen naknadno.