Javier Valerio

Dr. Javier Valerio, naširoko poznat kao jedan od prvih i vodećih klasičnih saksofonista u Latinskoj Americi, zdušan je zagovornik latinskoameričkog klasičnog saksofonističkog repertoara i trenutni predsjednik Latinskoameričkog saksofonističkog saveza.
Nakon studija kod svjetski poznatog saksofonista Eugenea Rousseaua na Indiana University School of Music, Valerio se vratio u svoju domovinu Kostariku i kao istaknuti profesor osnovao klasu za saksofon na University of Costa Rica. Osnivač je i direktor međunarodnog festivala saksofona Sax Fest Costa Rica International, natjecanja Costa Rica International Saxophone Competition i renomiranog saksofonističko udaraljkaškog kvinteta SONSAX.
Valerio je magistrirao na studiju jazza na Florida International University gdje je kasnije bio profesor klasičnog saksofona. Predavao je i na New World School of the Arts na Floridi te je član kvarteta Florida Saxophone Quartet. Doktorsku diplomu stekao je na University of Kansas, u sklopu partnerstva KU-UCR koje je uspostavljeno 1958. godine.
Kao solist nastupio je s brojnim simfonijskim orkestrima i sastavima diljem svijeta, a mnogo je puta nastupao na festivalima i kongresima kao što su Montreal International Jazz Festival, World Saxophone Congress i Latin American Saxophone Alliance Congress. Bio je član žirija svjetski poznatog natjecanja Adolphe Saxophone International Competition 2014. godine te je sudjelovao u ocjenjivačkim sudovima brojnih drugih saksofonističkih natjecanja.
Valerio je održao koncerte, seminare, radionice i koncerte u Rusiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Japanu, Hong Kongu, Singapuru, Kanadi, SAD-u, Meksiku, Kolumbiji, Čileu, Urugvaju, Argentini, Boliviji, Brazilu, Ekvadoru, Peruu, Paragvaju, Francuskoj, Belgiji, Švicarskoj, Njemačkoj, Škotskoj, Dominikanskoj Republicu, Portoriku, Središnjoj Americi i Panami.