Pravilnik

 1. 2. međunarodno saksofonističko  natjecanje “Josip Nochta” održat će se od 23. do 28. travnja  2017. u Zagrebu u prostorima Muzičke akademije Zagreb.
 2. Natjecanju mogu pristupiti kandidati rođeni 1. siječnja 1985. i mlađi.
 3. Krajnji rok prijave je 15. siječnja 2017., broj kandidata je ograničen i prednost imaju ranije prijavljeni kandidati.
 4. Natjecanje će se održati u tri kruga:
  1. 1. izlučni krug – 3 kompozicije – trajanje do 20 minuta po zadanom rasporedu

  2. 2. izlučni krug – 3 kompozicije – trajanje do 45 minuta po zadanom rasporedu.

  3. 3. krug – finale – 2 koncerta po zadanom rasporedu uz pratnju orkestra Zagrebačke filharmonije.

 5. Natjecanje je otvoreno za slušateljstvo.
 6. Prijave moraju  sadržavati:
  1. a) čitko ispunjen prijavni list

  2. b) kratki životopis

  3. c) noviju fotografiju (digitalna, 300dpi).

  4. d) fotokopiju domovnice, odnosno putovnice za kandidate iz inozemstva

  5. e) potvrdu o uplati kotizacije od 120 € u kunskoj protuvrijednosti na račun Muzičke akademije Zagreb, IBAN: HR5023400091100159167  Privredna banka Zagreb, s naznakom uplate: “Josip Nochta”. Kandidati iz inozemstva uplatu vrše na račun Muzičke akademije Zagreb, IBAN HR6723400091510296977, SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X. U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.

  6. f) skenirani notni materijal ili fotokopiju kompozicije po vlastitom izboru za drugu etapu natjecanja (na zahtjev organizatora, naknadno).

  Prijavni list šalje se on-line, a svi popratni materijali e-poštom na adresu: competition@nochta-saxcompetition.com

 7. Krivo navođenje bilo kojeg podatka u prijavi bit će razlogom diskvalifikacije kandidata.
 8. Promjena programa navedenog u prijavi nije dopuštena osim, po potrebi, za djelo po slobodnom  izboru iz 2. izlučnog kruga.
 9. Kandidati smiju koristiti samo originalno notno izdanje (ako postoji) za kompozicije koje su odabrali za natjecanje.
 10. Natjecateljima su na raspolaganju službeni pijanisti natjecanja. Za 1. izlučni krug predviđen je pokus u trajanju od 20  minuta; za drugi izlučni krug 60 minuta (40 minuta s pijanistom i 20 minuta s Gudačkim kvartetom Sebastian). Eventualni dodatni pokusi stvar su direktnog dogovora natjecatelja i korepetitora. Kandidat o svome trošku može nastupati s vlastitim pijanistom.
 11. Natjecateljima će biti omogućeno svakodnevno vježbanje u skladu s raspoloživim prostorom i akustička proba u dvorani natjecanja.
 12. Finalisti će imati pokus s orkestrom.
 13. Organizator zadržava sva prava za audio-video snimanja tijekom svih etapa natjecanja, bez naknade.
 14. Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti svakog kandidata čiji program prekoračuje zadano trajanje bez utjecaja na konačni rezultat.
 15. Nastupi se odvijaju abecednim redom, počevši sa slovom J (j), 1. slovom u imenu Josip Nochta. U drugom krugu (ovisno o odabranom programu i rasporedu korepetitora) redoslijed nastupa prema odluci organizatora može biti promijenjen.
 16. Kandidati se moraju osobno javiti u ured natjecanja 22. travnja 2017. do 20 sati (ukoliko s organizatorom nije unaprijed drugačije dogovoreno).
 17. Natjecatelji sami snose troškove putovanja, smještaja i prehrane.
 18. Ocjenjivački sud će odabrati do 10 kandidata za plasman u drugi izlučni krug i 4 kandidata za plasman u finale.
 19. Svi sudionici natjecanja dobit će Priznanje o sudjelovanju, a nagrađeni natjecatelji Diplomu.
 20. Kandidati nemaju pravo žalbe na odluke ocjenjivačkog suda.
 21. Potpisom prijavnog lista kandidat prihvaća pravila natjecanja.
 22. U slučaju bilo kakvih nejasnoća uzrokovanih prijevodom, mjerodavnim se smatra tekst pravilnika na hrvatskom jeziku.