Jean Dennis Michat

Jean-Denis Michat studirao je na ” Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris” od 1990. do 1999. godine. Diplomirao je saksofon, kompoziciju i nove tehnologije, analizu i povijest glazbe. Zarana se bavio pedagogijom pa je već kao dvadesetčetvorogodišnjak dobio zvanje profesora saksofona na “Conservatoire de Lyon” , a godinu dana kasnije promoviran je kao professor asistent na CNMS u Parizu. U njegovu klasu “Treći ciklus” upisuju se studenti iz čitavog svijeta. Michat je često nastupao kao koncertni izvođač zalažući se dvadesetak godina zdušno za klasične transkripcije. Odustao je od međunarodne karijere i danas se bavi kompozicijom i promicanjem vlastite muzike. Zvukovi svijeta i improvizacija ispunjavaju njegovu inspiraciju I kreativni naboj.