Trajanoski, Ivan

16.4.1995., Skopje

 

Glazbena naobrazba  

DMBUC Ilija Nikolovski Luj, Skopje

Akademija za glasbo Universa v Ljubljani

 

Pedagozi 

Vladimir Trajanoski

Matjaž Drevenšek

 

Prvi izlučni krug

Bergamo, Petar: Domande senza risposta IIb za alt saksofon i glasovir

Bach, Johann Sebastian: 4. suita u Es-duru BWV 1010, Preludij

Désenclos, Alfred: Prélude, cadence et finale

 

Drugi izlučni krug 

Tarbuk, Mladen: Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet

Denisov, Edison: Sonata

Cockcroft, Barry: Rock me! Za solo saksofon

 

Finale

Rueff, Jeanine: Concertino za alt saksofon i komorni orkestar op. 17

Ibert, Jacques: Concertino da camera