TERADA, Remi

22.6.1985., Osaka

 

Glazbena naobrazba 

Takamdo High School – Music Course, Tokyo National University of Fine Arts and Music

 

Pedagozi

Masahiro Maeda, Kazuo Tomioka

Masataka Hirano

 

Prvi izlučni krug 

Bergamo, Petar: Domande senza risposta IIb za alt saksofon i glasovir

Bach, Johann Sebastian: 4. suita u Es-duru BWV 1010, Preludij

Boutry, Roger: Divertimento

 

Drugi izlučni krug 

Tarbuk, Mladen: Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet

Albright, William: Sonata

Itoh, Hiroyuki: The Angel of Dispair II za alt saksofon solo

 

Finale

Rueff, Jeanine: Concertino za alt saksofon i komorni orkestar op. 17

Ibert, Jacques: Concertino da camera