PRELAS, Luka

23.10.1994., Zagreb

 

Glazbena naobrazba

Glazbena škola u Varaždinu 

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

 

Pedagozi 

Petra Horvat

Dragan Sremec

 

Prvi izlučni krug 

Bergamo, Petar: Domande senza risposta IIb za alt saksofon i glasovir

Bach, Johann Sebastian: 4. suita u Es-duru BWV 1010, Preludij

Robert, Lucie: Cadenza za saksofon i glasovir

 

Drugi izlučni krug 

Tarbuk, Mladen: Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet

Albright, William: Sonata

Klobučar Anđelko: Sonata za altovski saksofon i klavir

 

Finale

Rueff, Jeanine: Concertino za alt saksofon i komorni orkestar op. 17

Dešpalj, Pavle: Koncert za alt saksofon i gudače