ORLOVIĆ, Filip

3.5.1994., Kragujevac

 

Glazbena naobrazba

Muzička škola Dr. Miloje Milojević, Kragujevac

Akademija Umetnosti u Novom Sadu

Glazbeni odjel Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu

 

Pedagozi 

Dragiša Živković, Gabor Bunford

Gordan Tudor

 

Prvi izlučni krug 

Bergamo, Petar: Domande senza risposta IIb za alt saksofon i glasovir

Bach, Johann Sebastian: 4. suita u Es-duru BWV 1010, Preludij

Robert, Lucie: Cadenza za saksofon i glasovir

 

Drugi izlučni krug

Tarbuk, Mladen: Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet

Decruck, Fernande: Sonata

Cockcroft, Barry: Rock me! za solo saksofon

 

Finale

Rueff, Jeanine: Concertino za alt saksofon i komorni orkestar op. 17

Larsson, Lars-Erik: Koncert op. 14 za saksofon i gudače