NAGODE, Ita

3.8.1996., Postojna

 

Glazbena naobrazba

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Akademija za glasbo Universa v Ljubljani

 

Pedagozi

Matjaž Drevenšek

Miha Rogina

 

Prvi izlučni krug

Bergamo, Petar: Domande senza risposta IIb za alt saksofon i glasovir

Bach, Johann Sebastian: 4. suita u Es-duru BWV 1010, Preludij

Robert, Lucie: Cadenza za saksofon i glasovir

 

Drugi izlučni krug

Tarbuk, Mladen: Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet

Denisov, Edison: Sonata

Mantovani, Bruno: L’incandescence de la bruine za saksofon i glasovir

 

Finale

Rueff, Jeanine: Concertino za alt saksofon i komorni orkestar op. 17

Martin, Frank: Ballade za alt saksofon i orkestar