KOTTEK, Krešimir

29.8.1991., Zagreb

 

Glazbena naobrazba

Glazbena škola Pavla Markovca

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

 

Pedagozi

Dragan Sremec, Nikola Fabijanić

Tomislav Žužak

 

Prvi izlučni krug

Bergamo, Petar: Domande senza risposta IIb za alt saksofon i glasovir

Bach, Johann Sebastian: 4. suita u Es-duru BWV 1010, Preludij

Robert, Lucie: Cadenza za saksofon i glasovir

 

Drugi izlučni krug

Tarbuk, Mladen: Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet

Yoshimatsu, Takashi: Fuzzy Bird Sonata za saksofon i glasovir

Boutry, Roger: Divertimento za alt saksofon i glasovir

 

Finale

Rueff, Jeanine: Concertino za alt saksofon i komorni orkestar op. 17

Larsson, Lars-Erik: Koncert op. 14 za saksofon i gudače