GRGIĆ, Dominik

8.4.1996., Bjelovar

 

Glazbena naobrazba

Srednja glazbena škola Brune Bjelinskog, Daruvar

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

 

Pedagozi

Viktor Ključarić

Dragan Sremec

 

Prvi izlučni krug

Bergamo, Petar: Domande senza risposta IIb za alt saksofon i glasovir

Bach, Johann Sebastian: 4. suita u Es-duru BWV 1010, Preludij

Sancan, Pierre: Lamento et rondo za saksofon i glasovir

 

Drugi izlučni krug

Tarbuk, Mladen: Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet

Denisov, Edison: Sonata

Debussy, Claude: Rapsodija za alt saksofon

 

Finale

Rueff, Jeanine: Concertino za alt saksofon i komorni orkestar op. 17

Martin, Frank: Ballade za alt saksofon i orkestar